Навигација

Актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма именује Наставничко веће и чине га: Мирјана Сремчевић – помоћник директора, Душанка Огризовић – психолог, Бранислава Ивков Милетић, Маријана Тешић, Маријана Гачевић, др Мирјана Матић Глигорић, Јована Милошевић, Драган Павловић, Марија Деспотовић – наставници, представници стручних већа.

Надлежности Стручног актива за развој школског програма су:

  • обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука;
  • процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда знања;
  • учествује у унапређвању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
  • утврђује посебне програме, садржаје и активности (пројекте школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своја знања, задовоље интересе, интересовања и потребе;
  • прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
  • обавља и друге послове по налогу директора, Наставничког већа и Школског одбора.
 
 

Галерија

Актуелности

Aтлетичари медицинске школе Олимпијски шампиони!

Успеси спортиста Медицинске школе се настављају. Сада више нема дилеме: кад год се атлетичари...
ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2010/2011


Кликом на "Опширније" можете преузети листу матурских питања за школску 2010/2011.

ОПШИРНИЈЕ