Навигација

Сарадња са друштвеном средином

У циљу подруштвљавања делатности школе и чвршћег непосредног повезивања школе са друштвеном средином у којој ради, школа ће, и ове школске године, наставити успешну сарадњу са многим институцијама и организацијама у средини. Наставници и сарадници наше школе у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности, узму учешће у разним активностима. Сарадња се одвија са следећим институцијама:Општа болница Шабац, Дом здравља, Завод за јавно здравље, Институт заштите на раду, Центар за социјални рад, Дом за старе, МУП-Србије, Одељење за друштвене делатности, Ветеринарски институт, Водовод, Шабачка црква, Шабачко позориште, Народни музеј, Шабачка библиотека, Канцеларија за младе, Културни центар, Међуопштински-историјски архив, Америчко-британски центар, РТ Шабац, РТ Србије, Друштво руско-српског пријатељства, Туристичка организација Шапца, Шабачке основне и средње школе, Заједница медицинских школа, Спортски савез, Грађанске иницијативе, Регионални центар за стручно усавршавање.......


ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2010-11.Г.


Институција

Област сарадње

Реализатори

Време реализ.

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ

реализација вежби и вежби у блоку за ученикереализација трибине за ученике

наставници здравствене негедр М. Неговановић идр В. Јекић

током целог периодаоктобар, 2010.

ДОМ ЗДРАВЉА ШАБАЦ

реализација вежби у блоку за ученикесистематски преглед ученика (општи за уч. 1. разреда,стоматолошки за уч. 2. и 4. разреда)

Драган Павловићдр Мирјана Матић-Глигорић

X, XИИ 2010.ИИ 2011.XИ 2010.X, XИИ 2010.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

реализација вежби у блоку за ученикепредавање за ученике ИИИ-2 на тему „ДДД иновације“вакцинација ученика против хепатита Б (ученици 3. раз.)презентација ученицима ИВ-1 санитарно-хемијских анализареализација трибине за ученике

Татјана Милошевић,М. Манојловић, Ж. Павловићдр М. Матић-ГлигорићОливера Веселиновићдр М. Неговановић и др С. Панић

XИ-XИИ 2010.XИИ 2010ИX, XИ 2010.децембар, 2010.новембар, 2010.

МУП СРБИЈЕ

трибина за ученике из вршњачког саветовалишта „Трговина људима“

Мирјана Сремчевић

новембар, 2010.

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ

упознавање ученика ИВ-1 са ХАЦЦП-ом

Оливера Веселиновић

децембар, 2010.

ВОДОВОД

реализација вежби у блоку за ученике (3. и 4. раз.)

Т. Милошевић, О. Веселиновић

XИ, XИИ 2010.

ШАБАЧКОПОЗОРИШТЕ

посета ученика И-7 и ИИ-2 позоришним представама

Катарина Поповић

током И полугодишта

НАРОДНИ МУЗЕЈ

посета Октобарском салону (ИИ-2,6,7 и ИИИ-7)посета изложби слика Милића од Мачве (ИИ-2,6)

Т. М. Топаловић, Т. ИсаковићТ. М. Стојанац, Ј.Станковић

октобар, 2010.

БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА

посета ученика 2. разреда промоцији књиге Јована Ћирилова

Татјана М. Стојанац

новембар, 2010.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И ШЛФ

обука за промотере Града Шапцаучешће у пројекту „Млади су будућност“ – како унапредити живот младих у Шапцуволонтирање у оквиру акције „Зимски распуст у биоскопу“ – ШЛФ

Весна Ћировић ИВ -1Алија Салкунић ИВ-7Алија Салкунић ИВ-7

од септембра до саддецембар, 2010.јануар, 2010.

МЕДИЈИ

стална сарадња поводом разних активности (детаљан извештај у реализацији плана промоције и маркетинга школе)

Т. М. Топаловић, др В. Матовић,Т. М. Стојанац,С. Опачић,ученици

током целог периода

АМЕРИЧКА ФОНДАЦИЈА

урађена и послата апликација за добијање дигиталног микроскопа

Татјана Марковић Топаловић

октобар, 2010.

НВО „Словенски мост“

сарадња са секцијом руског језика

Б. И. Милетић и Олена Колесниченко

октобар, 2010.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШАБАЦ

учешће 45 ученика-волонтера на Чивијашком карневалу (украшавање града пред карневал, маскота и краљица карневала, вође група, домаћини гостима карневала)

Драгана Павловић, Марија Деспотовић

17. и 18. 9. 2010.

ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ГРАДУ

обука ученика основних школа (7 градских и Прњавор, Мајур, Штитар, Волујац) из прве помоћисарадња на пројекту Греенwаве (о.ш. Ј. Веселиновић, Н. Велимировић, В. Караџић, Н. Јеличић)посета школским библиотекама у о.ш. Ј. Обреновић, Н. Велимировић и Школи за уметничке занате– размена књига и искустава

Д. Исаиловић,ученици вршњачки едукаториТ. М. Топаловић учитељи, ученици И-5Вера Ракић, ученици библиотечке секције

фебруар, 2010.током целог периодаоктобар, новембар, 2010.

БЕОГРАДСКИ МАРАТОН

учешће 44 ученице у женској трци

Драган Весковић

25. 9. 2010.

СПОРТСКИ САВЕЗ ШАПЦА

сарадња и учешће у кросу РТС-а у Шапцуорганизовање општинског такмичења у одбојцисарадња у пројекту „Растимо заједно“ – уступање трим кабинета за ученике о.ш. Н. Јеличић

Д. Весковић (главни судија за резултате и билтен),С. Берић (унос података),Ученици свих одељења (425 уч.)А. Пајић, мушка и женска одбојкашка екипадиректор школе

9. 10. 2010.15. 12. 2010.од октобра 2010. до сад


РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ НИСУ ПЛАНИРАНЕ


ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ

промоција акције „Продужимо живот“ -донирање органа

Спасенија Искић

новембар, 2010.

ДОМ ЗДРАВЉА ШАБАЦ

организовање стручних семинара за лекаре – уступање свечане сале школе и опреме

директор школе

9. 10. 2010.

УДРУЖЕЊЕ ФАРМАЦЕУТА ШАПЦА

организовање и учешће у стручним семинарима за фармацеуте – уступање свечане сале школе и опреме

директор школе, наставници фармацеутске групе предмета и ученици ИВ-1

октобар, 2010.

НАРОДНИ МУЗЕЈ

донација 10 књига „Годишњак“ и „Жртве Подрињског краја“

директор школе

фебруар, 2011.

БИБЛИОТЕКА ШАБАЧКА

донација старих медицинских књига и часописасарадња са Клубом рецитатора и спремање наших ученика за такмичење рецитатора

Вера РакићА. Павловић, ученици чланови рецитаторске секције

октобар, 2010.јануар-фебруар, 2011.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И ГРАДСКА УПРАВА

„Летња школа науке“ – у сарадњи са 7 градских основних школа, Опсерваторијом Београд и Институтом у ВинчиВ међународна радионица научног описмењавања деце југоисточне Европе – Фибонацци пројекат (учесници: Слободни универзитет из Берлина, Педагошки факултет Љубљана, Слободни универзитет из Мостара, Педагошки факултет из Скопља, Учитељски факултет из Јагодине, Гимназија из Пирота, Техничка школа из Крушевца, Учитељско друштво шабац, Институт из Винче, Школска управа, Шабачка Гимназија, Јанкова и Вукова о.ш.)наградно путовање 12 ученика волонтера у Цеље (за време боравка, учествовали у едукативним радионицама: „Тимски рад“ и „Волонтирање“)

Татјана Марковић ТопаловићТатјана Марковић Топаловић, Ана Лазић, Љиљана Стојановић-директор Јанкове школе, директор и помоћник директора наше школеАна Лазић,ученици волонтери

од 15. 7. до 10. 9. 2010.децембар, 2010.од 2. до 7. 2. 2011.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

предавање „Натчовек 21. века“ – за чланове Савеза параплегичара и слабовидих Шапца

Т. М. Топаловић, тим за хуманитарне активности

фебруар, 2011.

НВО „Словенски мост“

посета лекара из Москве и представника привредне коморе – разговор о сарадњипосета манифестацији „Дани руске културе“ – Београд, Сава центар

директор школе, др В. Матовић

октобар, 2010.

НВО ЦАРИТАС

сарадња у пројекту „Праћење реализација кућних посета особама са психичким поремећајима“презентација пројекта „Волонтерски центар“ волонтерима центра за социјални рад, гостима из ЦАРИТАС-а из Трста...презентација пројекта „Волонтерски центар“ ученичком парламенту

Мирослав Николић,директор школе, др В. МатовићМирослав Николић, председник ученичког парламента

децембар, 2010.фебруар, 2010.

ЦРВЕНИ КРСТ

трибина „трговина људима“ – за ученике из вршњачког саветовалиштатрибина „Превенција ХИВ-а“ за ученике Гимназијесарадња у организовању вршњачке едукације ученика основних школа из прве помоћи

М. СремчевићК. Михајловић ИИИ-7, вршњачки едукатор-волонтер ЦКД. Исаиловић, ученици едукатори

новембар, 2010.26. 11. 2010.фебруар, 2011.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

учешће на спортском турниру у малом фудбалу за Дан Техничке школезаједничка хуманитарна акција са Школом та уметничке занате „Школе отвореног срца“, поводом школске славе-Светог Саве

Дејан Милутиновићдиректор школе, тим за хуманитарне активности, ученички парламент

октобар, 2010.27. 1. 2011.

УЧИТЕЉСКО ДРУШТВО ШАПЦА

сарадња у организовању семинара за учитеље у нашој школи „Инклузивно образовање и ИОП“

директор школе

9. и 10. 10. 2010.

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА

учешће у раду Удружењастално учешће у раду секција Удружења

Др В. Матовић, директор школеБ. Ђукнић, Б. Селаков, Н. Лукић, Б. И. Милетић

16. и 17. 9. 2010. – Лесковац,9. и 10. 12. 2010. – Ваљевотоком целог периода


РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОМОЦИЈЕ И МАРКЕТИНГА ШКОЛЕ


Активности школе

Медији

Реализатори

Време реал.

Чланак „Летња школа науке“ – сарадња ФИЗИX-а са Канцеларијом за младе и 7 основних школа у Шапцу

Глас подриња

Татјана Марковић Топаловић

19. 8. 2010.

Гостовање и прилог о летњој школи науке

Шабачка хроника,ТВ Шабац

Т. М. Топаловић

6. 9. 2010.

Чланак поводом В међународне радионице за научно описмењавање деце Србије (Фибонацци пројекат)

Глас подриња

Татјана МарковићТопаловић

9. 12. 2010.

Чланак о свим активностима научног описмењавања деце и поклон-кутијама за израду експеримената (од представника Фибонацци пројекта)

Глас подриња

Татјана Марковић Топаловић

13. 1. 2011.

Гостовање у емисији „Популаризација науке“ – о активностима ФИЗИXА

Радио Б92

Т. М. Топаловић

2. 10. 2010.

Прилог о реализацији пројекта „Дан и ноћ на глобусу (ДИНГ)“ и интервју са ученицима

ТВ Б92,Шабачке вести,Хроника региона -РТС

Т. М. Топаловић, ученици И-5,ученици И-2

26. 11. 2010.новембар, 2010.7. 12. 2010.

Гостовање у емисији „Корак ка науци“ – промоција активности ФИЗИXА

Радио Београд 1

Т. М. Топаловић, ученици ИИИ-1

9. 12. 2010.

Гостовање и извештај о целогодишњим активностима ФИЗИXА, Греен Wаве пројекту, глобусу, ауторској емисији „Натчовек 21. века“

Шабачка хроника,Јутарњи програмТВ Шабац

Татјана Марковић Топаловић

14. 12. 2010.21. 1. 2011.

Снимање ауторске емисије „Натчовек 21. века“ (у сарадњи са Британским саветом, Научно-образовним програмом и Лабораторијом славних)

РТС 2

Татјана Марковић Топаловић

снимано 28. 9. 2010., а емитовано 19. 1. 2011.

Гостовање у емисији и разговор о свим активностима у оквиру прославе Дана школе

Радио Шабац,Јутарњи програм,Шабачка хроника- ТВ Шабац

др Верица Матовић, Алија Салкунић, директор школе

8. 12. 2010.9. 12. 2010.10. 12. 2010.

Прилог о раду историјске секције (пано поставка о др Андри Јовановићу) – поводом прославе Дана школе

ТВ Шабац

М.Сремчевић, ученици чланови историјске секције

8. 12. 2010.

Гостовање у емисији „На лицу места“ поводом акције „Помоћ народној кухињи“

ТВ АС

др Верица Матовић

11. 12. 2010.

Прослава Дана школе и хуманитарна акција „Помоћ народној кухињи“

Глас Подриња, Подринске новине, Радио и ТВ Шабац, ТВ АС, РТС

др Верица Матовић, ученички парламент, директор школе

13. 12. 2010.

Подела рекламног материјала и фармацеутско-козметичких производа поводом прославе Дана школе

Гостима школе

ученичка секција Фармацеутикус цремус

13. 12. 2010.

Пано поставка о др Андри Јовановићу и историји наше школе

Гостима школе

ученици чланови историјске секције

13. 12. 2010.

Хуманитарна приредба ученика 2. разреда „Руке пружам“ – за ученицу о.ш. Н. Велимировић, Јелену Марковић

Подринске новине, Радио Шабац, Јутарњи програм ТВ Шапца

Ђорђе Симић, ученици учесници приредбе

14. 12. 2010.

Поетско вече са песником Крстивојем Илићем – аутором наше химне

Подринске новине, Радио Шабац

Ђорђе Симић

15. 12. 2010.

Чланак о представи драмске секције „Ревизор“ и активностима секције Фармацеутикус цремус, за Дан школе

Глас Подриња, Подринске новине

Татјана Матић Стојанац

16. и 23. 12. 2010.

Гостовање и разговор о активностима ученичког парламента, вршњачких едукатора и хуманитарне акције „Помоћ Краљеву“

Радио Шабац,Јутарњи програм ТВ Шапца

Алија Салкунић ИВ-7Славица Петровић ИВ-3

27. 12. 2010.28. 12. 2010.

Прослава Св. Саве-школске славе и акција „Школе отвореног срца“

Глас Подриња, ТВ АС, Радио Шабац, Јутарњи програм ТВ Шапца

тим за хуманитарне активности, ученички парламент, директор школе

27. 1. 2011.

Промоција пројекта ЦАРИТАС-а „Волонтерски центар“

Глас Подриња, Подринске новине,ТВ Шабац

Мирослав Николић, директор школе

10. 2. 2011. 
 

Галерија

Актуелности

Aтлетичари медицинске школе Олимпијски шампиони!

Успеси спортиста Медицинске школе се настављају. Сада више нема дилеме: кад год се атлетичари...
ОПШИРНИЈЕ

Медицинке прваци Србије у атлетици

Медицинке прваци Србије у атлетици.


ОПШИРНИЈЕ

Матурска питања 2014/2015


Матурска питања за школ. 2014/2015. год. у току је ажурирање

ОПШИРНИЈЕ